Novi simfonijski orkestar „Makris“ predstavlja Dvoržakovu Simfoniju br. 9 „iz Novog sveta“, kao i kompozicije Smetane („Vltava“), A. Simića („In Memoriam“) i Andreasa Makrisa (srpska premijera „Trilogije“).

21. novembar, Kolarčeva zadužbina