Seminar Otoa Vrhovnika, redovnog profesora saksofona na Univerzitetu za muziku u Beču će se održati 18. i 19. februara 2012. godine u sali Muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu, Nemanjina 9, sa početkom u 10h.
Detaljnije o seminaru —–> http://www.kostaman.rs/upload/SeminarSaksofon.pdf