10:30-11:20   II KATEGORIJA SREDNjE ŠKOLE

 1. Ana Ostojić (Sombor)
 2. Kristina Dalea (Zrenjanin)
 3. Aleksandra Đurović (Zemun)

11:20-11:30   PAUZA (bodovanje)

11:30-12:45   III i IV KATEGORIJA SREDNjE ŠKOLE

 1. David Latinović (Zrenjanin)
 2. Miloš Jovanović (Novi Sad)
 3. Boris Škapik (Zrenjanin)
 4. Tamara Simić (Beograd)
 5. Milan Lemaić (Sombor)

13:00-15:00   PAUZA

15:00-16:30   IV KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Nikola Mauzer (Pančevo)
 2. Mateja Ninković (Novi Sad)
 3. Mila Petrović (Zrenjanin)
 4. Biljana Banić (Apatin)
 5. Majej Nežić (Novi Sad)
 6. Tisa Lekić (Novi Sad)
 7. Milan Slijepčević (Zrenjanin)
 8. Makan Anton (Zrenjanin)

16:30-17:00   PAUZA (bodovanje)

17:00-18:15    V KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Oršoja Boroš Đevi (Senta)
 2. Biljana Supić (Subotica)
 3. Ana Dragosavljević (Bečej)
 4. Aron Sremko (Kula)
 5. Mina Damjanov (Zrenjanin)

18:15 bodovanje

NEDELjA 17.3.2013.

9:00-9:30   PRETKATEGORIJA

 1. Petra Janačković (Subotica)
 2. Fiona Lovaš (Bečej)
 3. Ana Kerleta (Subotica)
 4. Ružica Sekulin (Zrenjanin)

9:30-9:45 PAUZA (bodovanje)

9:45-10:15   I KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Mina Jovanović (Kikinda)
 2. Gea Lazić (Novi Sad)
 3. Zita Seke (Bečej)
 4. Aleksandra Preradović (Apatin)
 5. Tara Petričić (Zrenjanin)

10:15-10:30   PAUZA (bodovanje)

10:30-11:30   II KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Jovana Kovač (Zrenjanin)
 2. Lidija Kamaljević (Aranđelovac)
 3. Andrej Mihajlov (Kikinda)
 4. Emilijka Nikić (Aranđelovac)
 5. Sara Stanković (Novi Sad)
 6. Irina Torde (Zrenjanin)
 7. Marina Rajnović (Zrenjanin)
 8. Sara Hofman (Novi Sad)
 9. Tamara Traparić (Zrenjanin)

11:30-11:45   PAUZA

11:45-12:45 nastavak II kategorije osnovne škole

 1. Teodora Miškeljin (Zrenjanin)
 2. Ilija Stojimirović (Novi Sad)
 3. Filip Avram (Zrenjanin)
 4. Gorana Rudan (Novi Sad)
 5. Katarina Malbaša (Sombor)
 6. Filip Stevanović (Zrenjanin)
 7. Milena Nikitović (Kula)
 8. Marija Đurić (Novi Sad)
 9. Lorena Šomođi (Zrenjanin)

12:45-13:15   PAUZA (bodovanje)

13:15-14:00   VI KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Ivan Komanov (Kikinda)
 2. Jelena Jerković (Kikinda)

14:00-16:00   PAUZA

16:00-17:00   III KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE

 1. Isidora Živanović (Ruma)
 2. Mina Mileusnić (Vršac)
 3. Pavle Pakalović (Kladovo)
 4. Marija Kovačević (Ruma)
 5. Marta Kuzmanović (Novi Sad)
 6. Anastasija Stokin (subotica)
 7. Ksenija Stajšić (Novi Sad)

17:00-17:15   PAUZA

17:15-18:00 Nastavak III kategorije osnovne škole

 1. Kostantin Vukajlov (Novi Sad)
 2. Kristina Jevtović (Novi Sad)
 3. Polina Janovna Marko (Zrenjanin)
 4. Anđelija Janjić (Zrenjanin)

18:00 bodovanje