Sa novogodišnjeg koncerta profesora MŠ Dr Vojislav Vučković, u Čačku!