НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ:

1. Трио „Дечица“ Ненад Мирић I I 96,25

2. „Бим и Бум Плус“ Ненад Мирић II II 88,50

3. Трио фагота „Свеци“ Ненад Мирић II II 90,50

РАНА МУЗИКА:

4. Квартет „Рана музика“ Ненад Мирић II I 97,50