Ispred Skupštine grada Beograda – Dva Sergeja i dve sonate za dva instrumenta, za po dve ruke (sonate u kojima su koristili identičan ritmički motiv, (dve osmine, četvrtina), Prokofjev kroz celu, a Rah u spoljašnjim stavovima).
S. Prokofjev: Sonata za violončelo i klavir op 119. C dur S
Rahmanjinov: Sonata za violončelo i klavir op. 19 g mol
Milan Karanović – violončelo, Vladimir Gligorić – klavir