VIOLINA IIIa KATEGORIJA

DORA BALOG, VI smš – II-3 nagrada (88.67 bodova)

Klasa: Monika Zima

Kl. saradnja: Aleksandar Gligić 

GITARA V KATEGORIJA

MARKO IVEZIĆ, IV smš – II-1 nagrada (93.67 bodova)

Klasa: Živojin Kuzmanović

JELENA MILINKOVIĆ, IV smš – II-4 nagrada (86.67 bodova)

Klasa: Aleksandar Spasojević 

JOVANA KOMATOVIĆ, III smš – Pohvala (70 bodova)

Klasa: Vedran Ferizović 

Čestitamo učenicima, profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!