Muzika se ne razlikuje previše od matematike, u njoj postoje određene zakonitosti i pravila koja, baš kao u matematici, uvek daju isti i nepromenljiv rezultat.

Ova činjenica bila je inspiracija naučnicima iz San Franciska koji su obavili istraživanje i dokazali da muzika može da pomogne mališanima da lakše savladaju matematičke zakone, množenje, sabiranje, razlomke…

Razvili su program Academic Music koji se fokusira na učenje razlomaka u saradnji sa muzičkim terapeutom.