РАСПОРЕД ЧАСОВА ГРУПНЕ НАСТАВЕ
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА
11-11.45 МУЗ. ИНСТРУМ.
м.сала – Н. Цвијановић
11.45-12.30 ТЕОРИЈА М.
33 – А. Каралић
12.30-13.15 СОЛФЕЂО
33 – С. Булбић
ООН
19-20.30 ХОР
м.сала – М. Панчић
ООН
19-20.30 ДУВ. ОРКЕСТ.
36 – А. Китановић
20-21.30 ГУД. ОРКЕСТАР
м.сала – Н. Цвијановић
19-20.30 ХОР
м.сала – М. Панчић
ООН
19-19.45 СОЛФЕЂО
36 – С. Булбић
10.15-11.45 ГУД. ОРКЕСТАР
м.сала – Н. Цвијановић
Главни предмет-инструмент 3
Солфеђо 2
Теорија музике 1
Музички инструменти 1
Читање с листа 1
Упоредни клавир 1
Корепетиција (клавиристи) 1
Камерна музика 1
Хор/оркестар 2
Антић Ивана Петровић Стефан
Башић Палковић Звездан Саздановић Момчило
Малетић Лана Ћурчић Ивана
Митровић Теодора Хавран Анна
Николић Стефан Чулић Андреа
Николов Јована