RASPORED ČASOVA GRUPNE NASTAVE
PONEDELjAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
9.15-10.45 MUZ. INSTR. – A
m.sala – N. Cvijanović
11-11.45 SOLFEĐO – A
33 – A. Karalić
11.45-13.15 VEŽBE – A
Studio – M. Stojković
8-9.30 AUDIO – A
Studio – D. Petrović
9.30-11 MIDI – A
Studio – D. Petrović
11-11.45 SOLFEĐO – A
33 – A. Karalić
14.45-16.15 AUDIO – B
Studio – D. Petrović
16.15-17.45 MIDI – B
Studio – D. Petrović
17.45-19.15 TEORIJA M. – A+B
33 – K. Dunđerović
18.15-19 SOLFEĐO – B
33 – A. Karalić
18-19.30 MUZ. INSTR. – B
30 – N. Cvijanović
18.30-20 VEŽBE – B
Studio – M. Stojković
18.15-19 SOLFEĐO – B
33 – A. Karalić
Nastava za predmet teorija muzike je subotom za obe smene