1. KATEGORIJA

Devojke rođene 1995. godine i mlađe

Mladići rođeni 1993. godine i mlađi

  – stari majstor

  – solo pesma po izboru

  – domaći ili slovenski kompozitor

  

2. KATEGORIJA

Devojke rođene 1993. godine i mlađe

Mladići rođeni 1991. godine i mlađi

 – stari majstor

 – solo pesma po izboru

 – domaći ili slovenski kompozitor

 – lakša operska arija

 

 3. KATEGORIJA

Devojke rođene 1991. godine i mlađe

Mladići rođeni 1989. godine i mlađi

 – stari majstor

 – arija iz oratorijuma ili kantate

 – solo pesma po izboru

 – operska arija 

 – domaći ili slovenski kompozitor

 

4. KATEGORIJA

Devojke rođene 1987.godine i mlađe

Mladići rođeni 1984. godine i mlađi

PRVA ETAPA:

– arija iz oratorijuma sa rečitativom

– stari majstor

– solo pesma romantičara

– solo pesma domaćeg kompozitora

DRUGA ETAPA:

– kompozitor 20. veka

– solo pesma domačeg ili slovenskog kompozitora

– operska arija

 

(Mocart, Verdi, Pučini, Guno, Čajkovski, Masne, Glinka, Musorgski, Bize, Leonkavalo i drugi.)