U utorak 19. maja 2015. godine u okviru Profesionalne orjentacije zainteresovanim učenicima koji žele da nastave srednje muzičko obrazovanje predstavila se srednja muzička škola „Dr.Miloje Milojević“ iz Kragujevca. Profesori sa klavirskog, gudačkog odseka kao i sa odseka solo pevanja i harmonike, dali su učenicima i roditeljima najosnovnije informacije o terminima i načinu polaganju prijemnog ispita za srednju muzičku školu, smerovima koji se mogu upisati , opštim i stručnim predmetima koji se izučavaju u srednjoj muzičkoj školi, o upisu na Fakultet muzičke umetnosti i o upisu na ostalim fakultetima nakon završene srednje muzičke škole.