U pripremi je i organizovanje  Koncerta bivših učenika naše škole koji su nastavili dalje školovanje i bave se muzikom. Ovom prilikom pozivamo sve bivše đake da svoje podatke (ime i prezime, godina rođenja, kontakt telefon, gde ste trenutno – godina školovanja/studiranja), pošalju na e-mail škole: mokranjac_za@open.telekom.rs ili stanoje.jovanovic@yahoo.com