Oglašavamo potrebu za nabavkom instrumenta kontrabas majstorske izrade marke „OTTO MASTRI“, nemačke izrade sa pojačanom futrolom i gudalom radi dopune instrumentarijuma kabineta za nastavu kontrabasa. tel 011 3241-169