„Učio bih decu muzici, fizici i filozofiji, ali najviše muzici jer su muzika i sve umetnosti ključ veštine učenja.“ – Platon