Peto otvoreno takmičenje „Aleksandar Šaca Putnik“, u Kraljevu, biće održano od 12.3. do 13.3. 2012. godine.

Detalji o samom takmičenju, kao i Pravilnik i Prijava za takmičenje nalaze se na linku http://www.mokranjac-kraljevo.com/?p=402