ТРЕТ МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР

22-23 ноември 2012 година

Класични состави          

Традициски состави

ПРИЈАВУВАЊЕ ДО 1 ви НОЕМВРИ 2012