14. april – Ohrid

Pored tradicionalnih nagrada, počevsi od ove godine, Fondacija ce dodeljivati Nagradu „Tomislav Zografski“ za najbolju izvedbu kompozicije Zografskog, za klavir i za violinu.