U PERIODU RENESANSE, OD SVAKOG OBRAZOVANOG ČOVEKA OČEKIVALO SE DA ZNA DA SVIRA NEKI INSTRUMENT I DA ZNA DA ČITA NOTE.