Učenici savlađuju osnove muziciranja, uče pisanje „muzičkim jezikom“ i slušanje muzike na „drugačiji način“. U proteklih više od 50 godina 60 nastavnika je učestvovalo u obrazovanju učenika. U školi su se obrazovali mnogi budući profesionalni muzičari.

Veoma smo ponosni jer su iz naše škole izrasli mnogi muzičari, nastavnici i profesori muzike, a i momentalno imamo više učenika koji nastavljaju školovanje u srednjim školama i na akademijama.