Harmonika je polifoni i aerofonski muzički instrument sa klavijaturom ili dugmadima.Popularna je širom sveta: Francuska,Italija,Centralna i Istočna evropa, Latinska Amerika. Veoma je prisutna u tradicionalnoj muzici Srbije. Harmonika se izučava u preko 50 muzičkih škola Srbije.
U NAŠOJ ŠKOLI SE NEGUJE OBRAZOVANJE NA OVOM INSTRUMENTU I SA UČENJEM SE MOŽE POČETI SA 9 GODINA STAROSTI.