Kvalitetni notni zapisi sa harmonijom – basovima i prstoredom za klavirsku harmoniku. To vam je, donekle, kao da imate pored sebe nastavnika harmonike koji će Vam sve pokazati („Sad pritisni dirku D trećim prstom“, „Sad odsviraj taj i taj triler“, „Tu ide bas G“…)
Za spisak i više informacija, kontakt na mail: muzikaharmonike@gmail.com