Najtoplije zahvaljujemo Nemanji Raduloviću na izdvojenom vremenu koje je posvetio nama i našim đacima.