Intermezzo je iz opere „Cavaleria rustikana“ koja bila je prva Maskanjijeva opera koja je postigla veliki uspeh i smatra se najpoznatijom operom ovog kompozitora (od ukupno 16). Bila je uspešna od prvog izvođenja do danas. Do kompozitorove smrti (1945.) u Italiji je bila izvedena preko 14 hiljada puta!