U planu je da se 15. takmičenje solo pevača ,,Nikola Cvejić,, održi od 30.11.2012. do 02.12.2012. u Rumi.