Nagrađene učenike na konkursu likovnih radova i fotografija možete videti putem klika na link

 http://www.kostaman.rs/upload/LikovniKonkursIFotografije.pdf