Anđela Stojanović, dobitnica PRVE nagrade i PEHARA za najuspešnijeg takmičara starijih razreda iz solfeđa, sa svojom nastavnicom Irenom Simić.