U nekim centrima u svetu koristi se Mocartova muzika visoke frekvencije, posebno koncerti za violinu i simfonije, da bi se pomoglo deci sa disleksijom, poremećajima govora i autizmom. Nove studije iz 2001. godine, ukazale su da Mocartova muzika može da pomogne i u lečenju epilepsije.