MULTIMEDIJALNA MUZIČKA RADIONICA je specijalizovani seminar namenjen vaspitačima i učiteljima u cilju poboljšanja kvaliteta nastave Muzičke kulture. Seminar je, drugu godinu za redom, odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije (redni broj 394) i spada među obavezne seminare (16 sati).

ŽANROVI KOJE OBRAĐUJEMO SU DEČJA, KLASIČNA, IZVORNA, ZABAVNA, POPULARNA, FILMSKA I SCENSKA MUZIKA.

PREDAVAČI SU: mr SILVANA GRUJIĆ, pijanista, muzikolog i urednik u Televiziji Beograd, MARIJANA MILOŠEVIĆ SIMIĆ, diplomirani muzički pedagog.

Informacije i prijave : 063/ 77 11 088 Silvana, 063/ 7775 875 Marijana, multimedijalnamr@gmail.com silva@drenik.net