Po zvanju je bio oficir, ali je napustio vojnu službu da bi se priključio grupi nacionalno orijentisanih kompozitora “Ruske Petorke”.
Musorgski je realist. Muzika mu služi za objavljivanje životne istine – on hoće da pomoću muzičke umetnosti doprinese njenom otkrivanju i isticanju. Može se zaključiti da je bio upućen na reč kao sastavni deo svoga stvaralaštva. Veličinu svoje umetničke koncepcije pokazao je upravo u onim radovima u kojima je tekst bitan, nenadoknadiv element, a to su opere i pesme, forme koje će on ispuniti novim, jedinstvenim sadržajem.
Poznata dela: opera Boris Godunov, klavirski ciklus Slike sa izložbe, simfonijska pesma Noć na golom brdu, ciklusi solo pesama Dečija soba, Pesme i plesovi smrti, Bez sunca.