Mocartova muzika je emanacija lepote unutrasnjeg svemira.