Mjuzikl „Kočoperitis izvesne dame u pubertetu“ – gostovanje u MŠ „Fran Korun Koželjski“ u Velenju (Slovenija) od 25. do 28. septembra 2013. godine!