Takmičari u kategoriji muzike,
zajedno sa prijavom, treba da dostave i CD sa muzičkom podlogom (matricom ili karaoke) u audio formatu.
Takmičari u kategoriji plesa, zajedno sa prijavom, treba da dostave CD sa muzikom za izvođenje svog nastupa, u audio formatu.

Svi takmičari koji šalju CD obavezni su da na CD-u ispišu svoje ime i prezime.

Takmičenje »Mercator talenti« organizovano je u dve kategorije – za učesnike do 14 godina i učesnike od 14 do 25 godina.

Polufinalno takmičenje je planirano u subotu 26. juna u 12 časova,
dok se veliko finale očekuje u subotu 2. juna u 18 časova.

Najbolje finaliste očekuju vredne nagrade!
Prijavite se i podelite svoj talenat sa drugima!