Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da se i ove godine održava otvoreno školsko takmičenje MEMORIJAL „DUŠAN PROTIĆ“
U muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“.

Takmičenje će se održati od 08.03 – 16.03.2014.

Rok za dostavljanje prijava je 10. februar 2014. godine.
Prijave možete dostaviti poštom, lično ili E-mail-om na adresu: takmicenje.mslisinski@gmail.com i direktor.lisinski@gmail.com.

Donacija za takmičenje iznosi 3000 dinara za učenike osnovne muzičke škole i 3500 dinara za učenike srednje škole i studente.

Dostavljamo vam propozicije, spisak članova žirija, obrazac prijave i pravilnik.

DOBRODOŠLI 

Vesna Cvetković, direktor MŠ „V. Lisinski“

:: PROPOZICIJE I PRIJAVA ::