TRIO “TRI S”

Isidora Stojić saksofon

Katarina Gajinov saksofon

Ivan Gajić  saksofon

Klasa:

Sandra Dropo Ramaji

I  – 3 nagrada

93 boda

“INI SAX TRIO”

Isidora Stojić saksofon

Nastasja Pekez  saksofon

Ivan Popov  saksofon

Klasa:

Sandra Dropo Ramaji

I – 2    nagrada

96 bodova

TRIO

“SPIRITO DINAMICO”

Dunja Tankosić flauta

Teodor Ikanović violina

Sofija Palurović klavir

Klasa:

Ksenija Mijatović

I – 1 nagrada

100 bodova

LAUREATI

Čestitamo učenicima i njihovim profesorima na postignutom uspehu!