Ovih dana, u Beogradu je već u toku međunarodno takmičenje Davorin Jenko. Naime, klavirsko takmičenje je završeno 24.02., a 03.03. počinje takmičenje duvača. Naši učenici sa svojim nastavnicima flaute, klarineta i trube pripremaju se za jedno veoma jako takmičenje na koje se sve više i više odazivaju i učenici muzičkih škola iz drugih država u okruženju. Do sada, naši učenici su bili zapaženi i imali lepe rezultate. I dalje se nadamo tome.