FLAUTA

PREDKATEGORIJA A

ANA KEMIVEŠ, II omš                                                    II – 1 nagrada (93.75 bodova)

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

PREDKATEGORIJA B

ANĐELA KORUGA, II omš                                           II – 2 nagrada (93 boda)

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

ALEKSA TUBIĆ, II omš                                                III – 5 nagrada (85.75 bodova)

Klasa: Ivana Jurca

Kl.saradnja: Spomenka Isakov

A KATEGORIJA

NATALIJA KOJIČIĆ, III omš                                      I – 5 nagrada (95 bodova )

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

C KATEGORIJA

TIJANA KRULJ, II VIS                                                   I – 3 nagrada (95.67 bodova)

Klasa: Mirjana Grgić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

D KATEGORIJA

DALIBORKA MALENIĆ, IV VIS                                     I – 4 nagrada (96.50 bodova)

Klasa: Lidija Knajp

Kl. saradnja: Snežana Grujić

JOVANA LUKAČ, IV VIS                                                II -4 nagrada (91.83 bodova )

Klasa:Ksenija Mijatović

Kl.saradnja: Marija Đokić

MILICA TOMIĆ, IV VIS                                                II – 6 nagrada ( 90 bodova )

Klasa: Lidija Knajp

Kl.saradnja: Snežana Grujić


OBOA

A KATEGORIJA

SARA KECMAN, III omš                                              LAUREAT I -1 nagrada (96.25 bodova)

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

C KATEGORIJA

DANIELA JURIŠIĆ, III VIS                                         LAUREAT I-1 nagrada (98 bodova)

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

MINA NOVOVIĆ, III VIS                                              I – 2 nagrada (96.25 bodova)

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl.saradnja: Duško Švonja


FAGOT

C KATEGORIJA

DAVID GEGIĆ, II VIS                                                   II – 1 nagrada (94 boda)

Klasa: Gabriela Koso

Kl. saradnja: Aleksandar Uzelac


KAMERNI ANSAMBLI

TRIO KREATIV                                                                         I – 6 nagrada (95.50 bodova)

Jovana Lukač, flauta

Milica Tomić, flauta

Sanja Radulović, klavir

Klasa: Ksenija Mijatoviić

TRIO MUSTRE                                                                            II – 4 nagrada (91.33 bodova)

Daliborka Malenić, flauta

Milica Tomić, flauta

Jovana Lukač, flauta

Klasa: Ksenija Mijatović

Čestitamo učenicima, njihovim profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!