Rezultate Međunarodnog festivala harmonikaša održanog 17.2.2012. godine u Novom Kneževcu možete videti na linku

http://www.kostaman.rs/upload/NoviKnezevac.pdf