Muzička škola „Josif Marinković“, Zrenjanin
Maturski ispit učenice Selene Bogdanović – flauta
Klasa: Snežana Pecarski
Klavirska saradnja: Marina Rajnović