„Želeo bih da, kao zvuk, živim kroz stvari ne pripadajući im. Da slušam, ne gledajući, i tako vidim.“