МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА


НАЦИОНАЛНИ ПРОСВЕТНИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


ЗАЈЕДНИЦА МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ПОРТАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ


EUROPEAN MUSIC SCHOOL UNION