najčešće se povezuje sa likom Gustava Ašenbaha iz romana Tomasa Mana Smrt u Veneciji.  

U istoimenom filmu, režisera Lukina Viskontja, Ašenbah se prikazuje kao dirigent čije se kompozicije ismevaju. Tragična usamljenost umetnika u realnom svetu i gubitak kreativnih potencijala, primarna je tema romana i njegove ekranizacije. Ašenbah u filmu dolazi u Veneciju da bi, pošto je kreativno umro, umro i fizički.

Sudbina Gustava Ašenbaha je ujedno i sudbina jedne faze evropske i svetske kulture – sjajna anticipacija onoga što se desilo i što se dešava.

Muzika u filmu koristi delove iz Mahlerovih Simfonija br. 3 i 4, pogotovo Adagietto iz Simfonije br. 5, koji, nakon toga, postaje veoma poznat i često se samostalno izvodi.

Večeri Gustava Malera, od 17. do 22. novembra, u Muzičkoj školi Kosta Manojlović, u Zemunu

http://www.kostaman.rs/upload/VelikeGodi%C5%A1njiceGustavMaler.pdf

 

 

Ličnost Gustava Malera