Aleksandra i Vojislav su održali u utorak, 29. aprila 2014. vrlo uspešan i zanimljiv koncert muzike za dve gitare, a potom malu gitarsku radionicu za naše učenike.