Kraj je i ove školske godine. Naši đaci ponosni su na svoje diplome.