КОНКУРС за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника и директора за школску 2012/2013. годину

Детаље конкурса можете преузети на линку

http://www.zmbss.org/srl/novosti.php?id=38

или на сајту Завода за унапређење образовања и васпитања

http://www.zuov.gov.rs