10. 04 . 2013. – Ðački koncert 
U muzičkoj školi u Adi, sa početkom od 18.00 sati

17. 04 . 2013. – Ðački koncert 
U muzičkoj školi u Molu, sa početkom od 18.00 sati