• 2.12.2011. u 19h – Sala škole
  • 6.12.2011. u 20h – Sala SKC-a
  • 12.12.2011. u 20h – Sala SKC-a
  • 12.12.2011. u 20h – Koncert klavirskog odseka
  • 13.12.2011. u 19h – Sala Ruskog Doma 
  • Program koncerata možete videti na linku sajta škole

    http://www.kostaman.rs/