U okviru semestra
italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije i povodom stogodišnjice od Velikog rata

Italijanski institut za kulturu u Beogradu
u saradnji sa
Gradom Beogradom, Zadužbinom Ilije M. Kolarca
i kulturnim udruženjima
GAIA Eventi, Milano i V. A. Mocart, Dezancano del Garda

organizuje
KONCERT

 

KAV 1