Ovo je LiveStream link. Spor internet i skromna kamera su uzrok lošeg zvuka ali ćete, bar, steći utisak kako je bilo.

http://new.livestream.com/accounts/8078043/events/3525253/videos/66038899