Koncert u delovima možete videti na našem sajtu:

http://lisinski.edu.rs/koncert-povodom-dana-skole-video/